Algemene voorwaarden

Algemeen

Door het gebruiken van onze diensten gaat de klant automatisch akkoord met ons privacybeleid en onderstaande algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden verwijzen we met het gebruik van ‘we’ en ‘ons’ naar BROL.

ART. 1  AANBOD

Het aanbod op de webshop wordt zo veel mogelijk up to date gehouden en met de correcte informatie omschreven, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in voorraad en kleurweergaves op het scherm. BROL heeft het recht om bestellingen en aankopen te annuleren wanneer de voorraad het niet toelaat. In dit geval wordt een terugbetaling of omruiling geregeld met de consument.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde aangepast of ingetrokken worden door BROL. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

  • Afgewerkte producten

Deze producten worden met de hand op de breimachine gemaakt in het atelier. Deze producten worden met kwaliteitsgaren gemaakt. Omwille van het handwerk kunnen steeds kleine imperfecties ontstaan. We trachten desondanks alle producten zo zorgvuldig mogelijk te vervaardigen en af te werken.

  • Pre-orders

Bestellingen voor pre-orders worden verwerkt binnen de termijn die vermeld staan. Betaling gebeuren samen met bestelling. De klant heeft 14 dagen het recht om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te vragen.

ART. 2   INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectueel eigendom op ter beschikking gestelde materialen ontwikkeld door Brol berusten uitsluitend bij ons en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De consument verkrijgt uitsluitende de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden worden toegekend. De consument zal deze materialen niet verveelvoudigen, openbaar maken of voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. Ook producten die op basis van de aangeboden breipatronen en workshops worden aangeboden, mogen niet zonder onze toestemming commercieel gebruikt worden.

ART. 3   PRIJZEN EN BETALINGEN

De prijzen op de website zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Eventuele extra kosten zijn op rekening van de consument.

Brol behoudt zich het recht voor om de prijzen van goederen op elk moment te kunnen wijzigen.

Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten.

Een bestelling is pas volledig wanneer de betaling voldaan is. De betaling gebeurt in een beveiligde omgeving via bancontact, mastercard of paypal.

Brol behoudt zich het recht om bestellingen te blokkeren of annuleren wanneer zich problemen voordoen bij de betaling.

ART. 4   HERROEPINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Het product bevindt zich in perfecte en ongedragen staat.  Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de vestigingszetel van BROL.

ART. 5.    WETTELIJKE GARANTIE

Brol verbindt zich er toe producten in goede staat af te leveren. Indien dit toch niet het geval is, heeft de klant recht op reparatie, vervanging of terugbetaling. Hiernaast krijgt de klant bij aankoop van afgewerkte producten een gratis herstelservice die geldt tot 1 jaar na aankoop voor onopzettelijke beschadigingen. De goederen worden op eigen risico en kosten van de consument opgestuurd.

ART. 6   RUILEN EN RETOURNEREN

  • Producten aangekocht via de webshop kunnen geruild worden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Deze kunnen dan omgewisseld worden voor een ander product of de aankoop kan worden terug betaald. De reeds betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald. Geretourneerde producten moeten in perfecte en ongedragen staat zijn.
  • De consument die bij ontvangst de geleverde goederen te inspecteren. Wanneer er een vermoeden is van onvolmaaktheden of de goederen niet conform zijn met de overeenkomst, dient de consument meteen contact op te nemen met BROL. Indien de schade te wijten is aan een productiefout, zal een terugbetaling, omruiling of herstelling voorgesteld worden.

In beide gevallen vragen wij om zo snel mogelijk contact op te nemen via mail, dit kan op info@brol-breigoed.be Wij aanvaarden geen retours of herstellingen zonder een voorgaande communicatie via mail.

Wanneer er een verschil in prijs is tussen het geruilde en nieuwe product zal dat verschil in rekening gebracht worden, ofwel door betaling door de consument ofwel door terugbetaling door BROL. Zowel de verzendkosten voor het terugsturen als de eventueel nieuwe kosten bij het verzenden van herstelling of omruiling zijn voor rekening van de consument.

Een product moet in een degelijke verpakking worden terug gestuurd. Dit betekent dat het product op die manier ingepakt dat verdere beschadiging van het breigoed voorkomen wordt. Een artikel dat los in een doos wordt verstuurd, wordt niet aanvaard als geldige retour. 

Brol behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Ruilen en retourneren vanuit een verkooppunt: Wanneer u een product hebt aangekocht in één van onze verkooppunten, dient u alle verdere opvolging via datzelfde verkooppunt te regelen. Herstellingen worden eveneens aanvaard tot 1 jaar na aankoop van het product. 

Bestellingen op maat en herstellingen kunnen niet geretourneerd worden.

ART. 7   VERZENDEN EN LEVEREN

Verzending kan op 3 manieren gebeuren:

  • Ophaling in het atelier in Berlaar na afspraak
  • Levering via bpost in België (€ 5,70)
  • Levering via bpost in een afhaalpunt (€ 4,70)
  • Levering via bpost in Nederland, Frankrijk, Duitsland (€ 16,40)

Wil je graag een bestelling plaatsen vanuit een ander land? Neem dan even contact op via info@brol-breigoed.be

Producten op voorraad worden op woensdag en zaterdag verstuurd. De levertermijn bedraagt vanaf dan 2 à 3 werkdagen. BROL is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen.

Producten die via pre-order besteld worden, worden verzonden na de vermelde productietijd op de website. Indien deze periode meer dan 7 dagen vertraging oploopt, neemt BROL contact op met de consument. De consument heeft dan het recht om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te vragen, zolang het product nog niet verzonden is naar de consument.

Op maat gemaakte producten en herstellingen worden geleverd volgende de afgesproken levertermijn.

Brol is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending.

Meer info over verzenden en leveren en leveren vind je hier.

ART. 8   PRIVACY

De persoonlijke gegevens van de koper worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

Meer lezen of het privacybeleid kan hier.